top
logo

                                 Organizacja Pożytku Publicznego

Zawsze wierzyłam, że sukces jednej kobiety
może pomóc innym kobietom go osiągnąć.

(Gloria Vanderbilt)


KRONIKA WYDARZEŃ 2009 R. (rok piąty)


W piątkowy wieczór 11 grudnia w siedzibie Fundacji miało miejsce drugie spotkanie literackie. Zgodnie z zapowiedzią omawiane miały być dwie książki "Miłość w czasach zarazy" - Gabriela Garcii Marqueza i "Peonia" - Pearl Buck. W międzyczasie "doczytałyśmy" jeszcze "Pałac kobiet"P. Buck. Połączenie trzech interesujących lektur spowodowało, że rozmowa o miłości platonicznej przerodziła się w refleksyjnie pogłębioną wymianę zdań na temat ról społecznych kobiety, jej szans i autentycznych możliwości na samorealizację kiedyś i dzisiaj. Czas mijał niepostrzeżenie i dopiero rozdzwaniające się komórki z pytaniami od bliskich uświadomiły nam późną, prawie nocną porę.

Na następnym spotkaniu literackim, z nadzieją na inspirujące porównanie Amerykanek i Polek, chcemy porozmawiać o dwóch książkach Glorii Goldreich"Kolacje z Anną Kareniną" i Moniki Szwaja"Klub mało używanych dziewic".

* * *

W dniu 3 października 2009 r. odbyło się Walne Zebranie władz FUNDACJI HARCEREK podsumowujące pierwsze pięciolecie działalności. Były sprawozdania, wspomnienia i tort urodzinowy z wybuchową świeczką.

Dla przypomnienia podajemy kilka kluczowych informacji wybranych z minionego pięciolecia. FUNDACJA HARCEREK finansuje realizację zadań statutowych ze środków uzyskanych z odpisów 1% oraz z dobrowolnych składek członkiń władz. Koszty organizacyjne zebrań władz oraz korzystania z lokalu z wyposażeniem biurowym, pokrywane są przez Fundatorkę.

* * *

 • 001pieciolecie
 • 002pieciolecie
 • 003pieciolecie
 • 004pieciolecie
 • 005pieciolecie


PROJEKTY I ZADANIA ZREALIZOWANE w latach 2004-2009

W pierwszym roku działalności w FUNDACJI HARCEREK zredagowano i przygotowano do druku książkę Anny Zawadzkiej "Dzieje harcerstwa żeńskiego w Polsce w latach 1911-1948/49" oraz wykupiono domenę harcerki.org.pl.
Na stronie internetowej, webmasterka Barbara Pierzchała na bieżąco umieszcza informacje o realizowanych przez FUNDACJĘ projektach, wyniki pracy STAŁEGO FORUM DYSKUSYJNEGO, recenzje ciekawych książek i wieści z WAGGGS oraz wypowiedzi kobiet nt. "Od czego zależy udane życie".

W latach 2006-2008, z okazji THE THINKING DAY zorganizowano, międzypokoleniowe spotkania harcerskich instruktorek i przyjaciółek FUNDACJI, połączone z warsztatami STAŁEGO FORUM DYSKUSYJNEGO i wypracowaniem wniosków na następujące tematy:

 • Archetypy, stereotypy, a my kobiety XXI wieku - kim jesteśmy.
 • Mam prawo być sobą - dylematy wyboru.
 • Postawy kobiet - między altruizmem a egoizmem.

Drugi i trzeci temat w formach zmodyfikowanych realizowane były także na zamówienie środowisk harcerskich podczas spotkań wyjazdowych:

 • W sierpniu 2007, dla uczestniczek Światowego Zlotu Harcerstwa w Kielcach, Fundacja zorganizowała jednodniową Konferencję w Urzędzie Wojewódzkim. Przedmiotem dyskusji panelowej i pracy w zespołach była problematyka tożsamości jednostki w zmieniającej się sytuacji społecznej. Wnioski dotyczyły dylematów związanych z podejmowaniem decyzji i dokonywaniem wyboru w ważnych sprawach życiowych.
 • W grudniu podczas Harcerskich Dni Skupienia we Wrocławiu dyskusja toczyła się wokół kwestii współzależności występujących między naszymi zachowaniami i dokonywaniem wyborów, a oczekiwaniami społecznymi wynikającymi ze stereotypowego postrzegania ról społecznych.
 • W maju 2008 temat FORUM "Postawy kobiet - między altruizmem a egoizmem" został zrealizowany na spotkaniu harcerskich seniorek.

Dwukrotnie (w 2006 i 2008 roku) FUNDACJA włączyła się w obchody Światowego Dnia Harcerki Polskiej przeprowadzając warsztaty poświęcone roli społecznej harcerki. Warsztaty poprzedzone zostały badaniem sondażowym. W Fundacji przygotowano kwestionariusze ankiet oraz przeprowadzono analizę ilościową i merytoryczną wyników sondażu.
W roku 2006 celem warsztatów było dokonanie porównania między tym, jak harcerki są postrzegane w społeczeństwie, a jak chciałyby żeby je widziano. W roku 2008 badanie przeprowadzone zostało drogą internetową tylko w środowisku harcerskim i posłużyło do analizy wizerunku własnego harcerki XXI wieku. /Więcej o tym znajduje się w zakładce FORUM-warsztaty.

W roku 2007 FUNDACJA realizowała dwa projekty powiązane z funduszami europejskimi.

 • Projekt własny FUNDACJI pt. "EDUKACJA DO PARTNERSTWA" zbudowany został na założeniach programu EUROPEJSKICH BIUR SKAUTOWYCH "Education for Equal Partnership". Dzięki dofinansowaniu przez FIO mogło w nim uczestniczyć 30 osób. Do udziału w projekcie zaproszono nauczycielki, bibliotekarki i liderki harcerskie w różnym wieku, pochodzące z 23 gmin objętych Poakcesyjnym Programem Wspierania Obszarów Wiejskich. Warsztaty dotyczyły przygotowania do podejmowania problematyki równego traktowania dziewcząt i chłopców w pracy edukacyjnej. Zdecydowana większość uczestniczek nie spotkała się wcześniej z tematyką gender-mainstreaming. Najbardziej podobały im się zajęcia z kreatywnego myślenia. Podczas dwudniowego spotkania zrealizowano pierwszą część projektu, którą zakończono przygotowaniem ankiet dla dziewcząt i chłopców w trzech grupach wiekowych na temat ich rozumienia potrzeby równego traktowania.
 • W ramach europejskiego projektu "TraVEL AGEnts 55-plus" zarządzanego w Polsce przez Fundację na Rzecz Kobiet - Ja kobieta, FUNDACJA HARCEREK opracowała, w języku polskim i angielskim, program 5-dniowego pobytu turystycznego w Warszawie i okolicy, dla zagranicznej grupy wycieczkowej zainteresowanej postaciami znanych kobiet polskich.

W okresie minionych pięciu lat przedstawicielki FUNDACJI wzięły udział w 18 ogólnopolskich konferencjach tematycznie powiązanych z jej działalnością statutową. W tym, na siedmiu konferencjach uniwersyteckich/lista poniżej/, prezeska FUNDACJI wygłosiła referat lub wystąpiła z prezentacją.

 

Temat wystąpienia  Konferencja
temat i organizatorzy 
 Termin
 Skauting drogą do dorosłości bezpieczną i ciekawą. /referat/  "Czego obawiają się ludzie?" Uniwersytet Warszawski IPSiR   15.11.04
 Skauting żeński potencjał niewykorzystany. /referat/  Uniwersytet w Bydgoszczy i Komenda Chorągwi ZHP  21.10.05
 Historia Organizacji Harcerek. /prezentacja/  "Stulecie skautingu" 
Muzeum Historyczne w Kielcach;
Uniwersytet Gdański i KCh ZHP
 21.08.07
15.11.07
Edukacja do partnerstwa. /prezentacja/ "Wojna płci" Instytut Politologii Uniwersytet M. Kopernika Toruń 23.04.08
Wypełniona misja SKRZYDEŁ. /prezentacja/ "Dorobek harcerskiej metodyki" Akademia Pedagogiczna, Kraków 24.09.08
Jest taki ruch społeczny - skauting żeński. /prezentacja/ Uniwersytet Jagielloński KN PSC "Aktywność kobiet w perspektywie międzykulturowej" 26.03.09

   


Inne ważne wydarzenia i przedsięwzięcia:

 • W roku 2005 dofinansowano udział polskiej delegacji w 32 Światowej Konferencji WAGGGS.
 • Dwukrotnie (w roku 2005 i 2008) przyznano maturzystkom dofinansowanie do obozu językowego w Anglii.
 • Trzykrotnie przyznano tytuł SPONSORA: za rok 2005, 2007, 2008 (przy czym tylko raz za dokonanie wpłaty pieniężnej).
 • W marcu 2006 roku zorganizowano wieczór autorski Profesor Marii Boguckiej na temat jej książki Gorsza płeć.
 • W listopadzie 2007 roku FUNDACJA uczestniczyła w badaniach prowadzonych przez Biuro Badań Społecznych i Instytut Studiów Społecznych UW.
 • W czerwcu 2009 roku przedstawicielki Fundacji uczestniczyły w Kongresie Kobiet Polskich.


Finanse w latach 2005-2009

 

 Pozyskano 43 899 PLN  w tym  Wydatkowano 19 538 PLN  w tym
 kapitał założycielski  5 000  -  -
 dotacja FIO   12 860  realizacja projektu FIO  12 870
 z odpisów 1 %  26 039  cele statutowe  6 578

 

* * *

W marcu miało miejsce pierwsze spotkanie literackie organizowane przez FUNDACJĘ dla czytelniczek ciekawych książek. Rozmawiano o książce "Lato przed zmierzchem" napisanej przez Doris Lessing (LAUREATKA NAGRODY NOBLA w 2007 r.). W naprawdę interesującej, bo krytycznie różnorodnej, wymianie zdań ustosunkowano się do dylematów życiowych głównej bohaterki porównując je ze sposobami podejmowania problemów-wyzwań przez kobietę w Polsce. Ustalono, że pozostaniemy wierne dziełom Noblistów. Podstawą do dyskusji o miłości platonicznej na następnym spotkaniu mają być, "Peonia" i "Pałac kobiet" napisane przez Pearl Buck oraz "Miłość w czasach zarazy" Gabriela Garcii Marqueza.


 

      

1 procent

Galeria

Odnośniki


bottom
top
Pozycjonowanie stron naszej fundacji wspiera Top Solutions

bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.