top
logo

                                 Organizacja Pożytku Publicznego

Zawsze wierzyłam, że sukces jednej kobiety
może pomóc innym kobietom go osiągnąć.

(Gloria Vanderbilt)


KRONIKA WYDARZEŃ 2011 R.


Dwadzieścia lat temu 23 lutego 1991 roku, na zaproszenie wiceprzewodniczącej Związku harcmistrzyni Anny Zawadzkiej, odbyło się w Głównej Kwaterze ZHP I Ogólnopolskie Spotkanie Instruktorek. Przybyła na nie Hanna Dydyńska-Paszkowska, Naczelniczka Harcerek w latach 1928-31, kilkanaście przedwojennych instruktorek oraz kilkadziesiąt współczesnych instruktorek należących do trzech organizacji harcerskich. Spotkanie było nawiązaniem do Dnia Myśli Braterskiej, który Organizacja Harcerek celebrowała w związku z urodzinami założycieli skautingu. Po Zjeździe Łódzkim tradycja ta nie została w ZHP reaktywowana. Podtrzymywały ją tylko środowiska, którymi 'opiekowały się' przedwojenne instruktorki.

To spotkanie sprzed dwudziestu lat dało impuls do odradzania się ruchu harcerstwa żeńskiego wewnątrz ZHP. Wkrótce potem powołany został Zespół Harcerek GK. Postawiono przed nim zadanie przygotowania Związku do powrotu w struktury Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek. Zespół Harcerek swoje zadanie wykonał znakomicie, powrót ZHP do WAGGGS był triumfalny.

Cztery lata po rozwiązaniu Zespołu Harcerek z inicjatywy instruktorek organizujących to pierwsze Ogólnopolskie Spotkanie powstała Fundacja Harcerek, której misją jest wspieranie rozwoju dziewcząt i kobiet akceptujących harcerski system wartości.

Zamieszczamy poniżej zdjęcie z 23 lutego 1991 roku w nadziei, że osoby ące naszą stronę odnajdą na nim siebie lub znajome instruktorki. Wiele DRUHEN z tej fotografii przez minione 20 lat odeszło na wieczną wartę, ale wiele pozostaje nadal czynnymi instruktorkami i być może znajdą czas i ochotę na spotkanie po latach i rozmowę o tym czy warto było. Termin jest ustalony - pierwsza niedziela października, Światowy Dzień Harcerki.

The Thinking Day obchodzony jest 22 lutego przez 10 milionów przewodniczek i skautek na całym świecie. To dzień, w którym myślimy o sobie nawzajem i zastanawiamy się jak możemy pomóc innym, którzy liczą na nasze wsparcie. Jesteśmy cząstką ogromnego ruchu dziewcząt i kobiet, co powinno czynić nas silnymi nie tylko dla siebie, ale także dla innych.

Osobom ącym tę stronę przesyłamy w Dniu Myśli siostrzane pozdrowienia.

FUNDACJA HARCEREK

dzien mysli 23 02 1991 01

 

dzien mysli 23 02 1991 02

Z okazji Światowego Dnia Myśli Fundacja Harcerek została zaproszona na uroczystą zbiórkę Namiestnictwa Harcerek i Harcerek Starszych "OGRÓD" działającego w Hufcu ZHP Łódź-Polesie. Spotkanie kominkowe odbyło się w czwartek 17 lutego, w siedzibie hufca. Prezeska Fundacji 'przybyła' z prezentacją multimedialną "Skauting żeński w 100 slajdach". Druhny podziękowały dyplomem i ogromnym pudełkiem ciasteczek w kształcie koniczynek, upieczonymi przez nie specjalnie na tę okazję.

dyplom01


 

1 procent

Galeria

Odnośniki


bottom
top
Pozycjonowanie stron naszej fundacji wspiera Top Solutions

bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.