top
logo

                                 Organizacja Pożytku Publicznego

Zawsze wierzyłam, że sukces jednej kobiety
może pomóc innym kobietom go osiągnąć.

(Gloria Vanderbilt)


Kronika WYDARZEŃ 2013 R.


Rok 2013 przeznaczyłyśmy na kwerendę materiałów dokumentujących aktywność życiową i działalność harcerską instruktorek mianowanych do 1949 roku. Zebrany materiał wykorzystany będzie w realizacji projektu „Kobiety-Polki-Harcerki”.

 • Jesienią Fundacja sporządziła spis grobów instruktorek pochowanych na cmentarzach warszawskich.
 • 1 listopada na grobach harcerek w Warszawie, Trójmieście i Krakowie umieściłyśmy „Zaduszkowe chorągiewki” z tekstem: „Gdzie Ty przeszłaś róże wzrosły, my idziemy Twoją drogą”. Cytowane zdanie jest parafrazą z wiersza Seweryna Goszczyńskiego „Sadźmy róże”. Instruktorki warszawskie traktują ten utwór, jako swoisty „hymn Chorągwi Harcerek”.
 • 19 października, na zaproszenie Stowarzyszenia Inicjatywa Kobiet, Fundacja Harcerek uczestniczyła w odsłonięciu muralu „Kobiety Grochowa”.
 • 21 września Fundacja brała udział w konferencji naukowej nt. „Kamieni na szaniec” Aleksandra Kamińskiego, którą zorganizował Dom Spotkań z Historią.
 • 21 maja w kościele św. Jakuba na Ochocie odprawiona została (zamówiona przez Fundację) Msza św. w intencji instruktorek i instruktorów, którzy odeszli na wieczną wartę.
 • Podczas V Kongresu Kobiet - "Partnerstwo, Solidarność, Różnorodność", który odbył się w dniach 14-15 czerwca, przedstawicielki Fundacji uczestniczyły w następujących panelach tematycznych: Kobiety i kościoły, feminizm i wiara, tradycja i nowoczesność; Partnerstwo dla różnorodności - potencjał, wyzwanie, szansa; O tożsamości płciowej, solidarności i związkach partnerskich; Nasze siostry mniejsze, czyli o prawach wszystkich istot czujących.
 • 6 maja zmarła Aleksandra Kawińska - uczestniczka Spotkań Literackich. Ola Kawińska
 • 16 marca Fundacja uczestniczyła w wernisażu wystawy i konferencji, które odbyły się w 110 rocznicę urodzin i 35 rocznicę śmierci Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” – wybitnego pedagoga społecznego i harcerskiego wychowawcy. Uroczystości w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica zorganizowały – archiwum PAN i Muzeum Harcerstwa.
 • W lutym Fundacja zgłosiła własny projekt na konkursPatriotyzm Jutraorganizowany przez Muzeum Historii Polski.

"HARCERSTWO NA WSI
- OSIĄGNIĘCIA PRZESZŁOŚCI WSKAZÓWKĄ DLA PRZYSZŁOŚCI"

Projekt zawiera dwa zadania - zorganizowanie wystawy i uruchomienie strony internetowej poświęconej harcerskim liderkom.

 • Na wystawie w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie znajdzie się skrócona historia rozwoju harcerstwa na wsi oraz sylwetki liderek aktywnych w tym środowisku społecznym.
 • Sylwetki instruktorek przedstawione na wystawie zainaugurują galerię: "Kobiety-Polki-Harcerki" w nowym portalu internetowym, który uruchomiony zostanie jesienią 2013 roku. Portal przybliży szerszemu kręgowi odbiorców postaci harcerek z różnych środowisk i różnych okresów historycznych. Będą w nim prezentowane kobiety nadzwyczajne - niezwyczajne - zwyczajne. Fundacja Harcerek postanowiła zrealizować ten projekt, mimo że nie uzyskał on dofinansowania.

1 procent

Galeria

Odnośniki


bottom
top
Pozycjonowanie stron naszej fundacji wspiera Top Solutions

bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.