top
logo

                                 Organizacja Pożytku Publicznego

Zawsze wierzyłam, że sukces jednej kobiety

może pomóc innym kobietom go osiągnąć.

(Gloria Vanderbilt)Rok 2014

Ten rok przeznaczyłyśmy na konstruowanie notek biograficznych na podstawie materiałów zgromadzonych w poprzednim roku. Notki biograficzne harcerskich instruktorek zostaną umieszczone na portalu Fundacji Harcerek pt. „Kobiety-Polki-Harcerki”, którego uruchomienie przewidujemy w końcu 2014 roku.
Ponadto na początku roku Fundacja ogłosiła konkurs na prace licencjackie i magisterskie podejmujące tematykę harcerstwa żeńskiego.

Kronika WYDARZEŃ 2014 R.

14 listopada Fundacja uczestniczyła w konferencji naukowej „Patriotyczne przesłania w listach Olgi i Andrzeja Małkowskich”, którą zorganizowały Muzeum Harcerstwa i Centralna Biblioteka Wojskowa.
1 i 2 listopada Fundacja Harcerek odwiedziła 43 groby harcerek-instruktorek spoczywających na cmentarzach warszawskich: Stare Powązki, Wojskowe Powązki, Cmentarz Północny, Bródnowski, Wawrzyszewski, dwa Cmentarze Ewangelickie, Cmentarz w Grabowie, Cmentarz we Włochach, Cmentarz w Konstancinie-Skolimowie.
23 października Fundacja uczestniczyła w spotkaniu z Barbarą Matys-Wysiadecką, członkinią kobiecych patroli minerskich AK. Było to kolejne spotkanie zorganizowane przez Fundację Polskiego Państwa Podziemnego w cyklu „Kobiety i wojna”.
11 października w siedzibie Fundacji Harcerek odbyło się międzypokoleniowe spotkanie z okazji Światowego Dnia Harcerki, w którym wzięły udział instruktorki współpracujące z harcmistrzynią Hanką Zawadzką. Fundacja przygotowała prezentację o Jej służbie w ZHP. Uczestniczki spotkania podzieliły się wspomnieniami opisując swoje relacje z naszą Patronką w różnych okresach historii harcerstwa. Wypowiedzi te zostały nagrane.

  • sdh01
  • sdh02
  • sdh03
  • sdh04
  • sdh05
  • sdh06
  • sdh07
  • sdh08
  • sdh09
  • sdh10

1 sierpnia przedstawicielki Fundacji uczestniczyły w dorocznym spotkaniu instruktorek przy grobie hm. Jadwigi Falkowskiej, a 2 sierpnia w promocji książki pisarki polskiego patriotyzmu – Barbary Wachowicz. Książka „Bohaterki Powstańczej Warszawy” (Wyd. MUZA SA 2014) jest fascynującą opowieścią o losach 18 dziewcząt-kobiet wybranych przez autorkę spośród setek działających w konspiracji.
22 czerwca, w 10 rocznicę śmierci wiceprzewodniczących ZHP – hm Marii Łyczko i hm Anny Zawadzkiej Fundacja Harcerek zamówiła w Ich intencji Mszę św., po której odbyło się spotkanie przy grobie Anny Zawadzkiej na Starych Powązkach. W imieniu władz ZHP wiązankę złożyły wiceprzewodnicząca ZHP hm Jolanta Kreczmańska oraz instruktorki Głównej Kwatery ZHP – hm Halina Jankowska i hm Ewa Lachiewicz-Walińska. Znicze zapaliły hm Julia Tazbir z Muzeum Harcerstwa, hm Monika Figiel – prezes Fundacji „Harcerstwo 2 stulecia”, siostry zakonne ze Zgromadzenia Urszulanek Szarych, przyjaciółki Anny Zawadzkiej – Irena Paprocka i Jadwiga Skolimowska oraz władze Fundacji Harcerek. Na zakończenie zaśpiewano „Sadźmy róże”.

Grób hm. Anny Zawadzkiej

W maju w Wieloźródłowym Słowniku Obserwatorium Żywej Kultury-Sieć Badawcza (http://www.ozkultura.pl) umieszczone zostały hasła odnoszące się do skautingu i harcerstwa, które opracowała prezeska Fundacji Harcerek.
26 kwietnia Fundacja uczestniczyła w Spotkaniu Arsenałowym pt. „Prawda o bohaterach Kamieni na szaniec”, zorganizowanym w Muzeum Niepodległości pod patronatem Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz.
8 kwietnia przedstawicielki Fundacji uczestniczyła w spotkaniu z Barbarą Wiktorią Lewandowską ps. „Wirta”. Spotkanie zorganizowała Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego w budynku PAST-Y, w ramach cyklu „Kobiety i wojna”.
22 marca Fundacja uczestniczyła w konferencji pt. „Finansowanie działalności OPP w dzisiejszej Polsce z perspektywy darczyńców i obdarowanych”. Konferencję w Szkole Głównej Handlowej zorganizowały Fundacja Harcerstwa Drugiego Stulecia i organizacje harcerskie pod patronatem Anny Komorowskiej – małżonki Prezydenta RP.
• W dniach 7-9 marca w siedzibie Fundacji gościła Rada Drużyny Harcerek im. Krystyny Krahelskiej z Hufca Łódź-Polesie.

Rada Drużyny Harcerek im. Krystyny Krahelskiej z Hufca Łódź - Polesie

15 lutego, na prośbę władz Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi Fundacja zorganizowała na terenie tej uczelni spotkanie instruktorek harcerskich zainteresowanych projektem „Tworzenie szkół kształcenia innowacyjnego”.
W lutym przedstawicielka Fundacji złożyła do Funduszu Partycypacyjnego wniosek (podpisany przez 15 mieszkańców dzielnicy) postulujący realizację projektu „Mural – sylwetki kobiet Ochoty”. Wniosek został zweryfikowany negatywnie – w uzasadnieniu podano brak odpowiedniej lokalizacji na terenie dzielnicy.
W styczniu, na prośbę kalifornijskiej pisarki Marie Sontag prezeska Fundacji recenzowała jej książkę „Rising Hope”. W publikacji tej autorka opisuje codzienne bohaterstwo harcerzy i harcerek podczas okupacji i Powstania Warszawskiego.

 

1 procent

Galeria

Odnośniki


bottom
top
Pozycjonowanie stron naszej fundacji wspiera Top Solutions

bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.