top
logo

                                 Organizacja Pożytku Publicznego

Zawsze wierzyłam, że sukces jednej kobiety

może pomóc innym kobietom go osiągnąć.

(Gloria Vanderbilt) 


KRONIKA WYDARZEŃ 2018 R.

 

ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

1 sierpnia, jak co roku harcerki spotkały się przy grobie Jadwigi Falkowskiej Harcmistrzyni Rzeczypospolitej – pierwszej między równymi.
Tak właśnie o Jadze powiedziała prezeska Fundacji Harcerek harcmistrzyni Wanda Czarnota poproszona przez Muzeum Harcerstwa o zabranie głosu podczas tej uroczystości. Jadwiga Falkowska przedstawiona została w trzech odsłonach – jako kobieta, jako Polka i jako harcerka.

Jadwiga Falkowska – kobieta była dobrym człowiekiem, osobą niezawodną, życzliwą i pogodną. Była wspaniałym pedagogiem i wierną zasadom przewodniczką. Wychowankom wskazywała cel prowadząc do jego osiągnięcia. Śmiało głosiła swoje poglądy, ale nikomu ich nie narzucała. Na kursach i naradach mawiała „Nie zasklepiajcie swego życia w harcerstwie, bo ono jest tylko środkiem do osiągnięcia pełnego rozwoju”.

Jadwiga Falkowska – Polka

 • Działała w organizacjach niepodległościowych.
 • Wspierała działalność społeczną służącą krzewieniu polskości.
 • Wygłaszała referaty o polskim harcerstwie na konferencjach światowych.
 • Pełniła wojskową służbę pomocniczą podczas wojen.
 • Była zastępczynią komendantki Wojskowej Służby Kobiet AK.

Jadwiga Falkowska – harcerka

 • Organizowała konferencje programowe instruktorek i przewodniczyła pracom nad nowymi próbami stopni i sprawności.
 • W broszurze pt. Czym są sprawności opisała system ich zdobywania, wymagający od dziewcząt autentycznego wysiłku i przyswojenia praktycznych umiejętności.
 • Wymyśliła program ruchu wędrowniczego dla starszych dziewcząt – który przetrwał wojnę i okupację. Wędrownictwo pojmowała bardzo szeroko, nie tylko jako poznawanie kraju, ludzi czy świata, ale także jako wędrówkę w sferę myśli i twórczości człowieka – jako styl życia: wędrowanie-szukanie.
 • W okresie okupacji była członkiem Komendy Pogotowia Harcerek, komendantką Warszawskiej Chorągwi Harcerek, prowadziła kursy drużynowych, kurs podharcmistrzowski „Stare Miasto” i kurs harcmistrzowski.


Jadwiga Falkowska zginęła 7 sierpnia 1944 r., zastrzelona przez własowców wraz z grupą mieszkańców w Alei Niepodległości.

grob Jagi

Staraniem jej wychowanek i przyjaciółek została ekshumowana i pochowana tutaj w Alei Zasłużonych. Została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Armii Krajowej (pośmiertnie), Harcerską Odznaką „Wdzięczności” (3 VII 1921).

 • 01 sierpien
 • 02 sierpien
 • 03 sierpien

fot. hm. Anka Mieczyńska-Jerominek
1 sierpnia członkinie władz Fundacji zapaliły znicze na grobach harcerek – uczestniczek Powstania.
5 sierpnia wiceprezeska Fundacji podharcmistrzyni Beata Mikołajewska wzięła udział w Marszu Pamięci.

* * *

W dniach 6-16 sierpnia na Zlocie 100-lecia ZHP w Sobieszewie Muzeum Harcerstwa zaprezentowało wystawę:
„Emancypantki czy Siłaczki – POLSKIE HARCERKI w latach 1911-1949”.
Wcześniej wystawa ta, przygotowana przez Fundację Harcerek, była prezentowana na Placu Zamkowym w Warszawie z okazji Światowego Dnia Harcerki Polskiej, w październiku 2017 roku.

wystawa

wystawa


1 procent

Galeria

Odnośniki


bottom
top
Pozycjonowanie stron naszej fundacji wspiera Top Solutions

bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.