Kobiety - Polki - Harcerki

STRONA GŁÓWNA

INFORMACJE PORZĄDKOWE

BIBLIOGRAFIA


ALFABETYCZNY SPIS NAZWISKA-F

G-J

K-Ł

M-O

P-R

S-Ś

T-Wł

Wo-Ż

Źródła:
 1. Błażejewski W., Z dziejów harcerstwa polskiego (1910-1939), Warszawa 1985.
 2. Dąbrowski S. (oprac. red.), Harcerki z tamtych lat, Lublin 2013.
 3. Dąbrowski S., Tryczyński S.A., Słownik biograficzny lubelskiego harcerstwa 1911-2001, Lublin 2001.
 4. Englert J.L., Wittig J., W harcerskiej służbie. ZHP na obczyźnie 1946-1996, Londyn 1997.
 5. Fietkiewicz O., Materiały do Harcerskiego Słownika Biograficznego, Wyd. II, Warszawa 1994.
 6. Harcerki 1911-1939. Historia, program, wychowanie, (red.) J. Raniecka-Bobrowska, PWN, Warszawa 1990.
 7. Harcerki 1939-1945 (oprac. zbiorowe), PWN, Wyd. II, Warszawa 1983.
 8. Harcerki 1939-1945. Relacje - pamiętniki (wyb. i oprac.) K. Wyczańska, PWN, Warszawa 1985.
 9. Harcerski Słownik Biograficzny (red.) J. Wojtycza, Warszawa, t.1 - 2006, t.2 - 2008, t.3 - 2012.
 10. Harcerski Słownik Biograficzny Kielecczyzny (red.) A. Rembalski, Kielce 2012.
 11. Harcerstwo Podgórza (oprac. zbiorowe), Kraków 1978.
 12. Instruktorzy w służbie Ojczyźnie, Warszawie, Dziecku 1945-2000, (oprac. zbiorowe), Warszawa, t.1 - 2002, t.2 - 2004.
 13. Jarzembowski K., Kuprianowicz L., Harcmistrzynie i harcmistrze Związku Harcerstwa Polskiego mianowani w latach 1920-1949, Kraków 2006.
 14. Kierczuk M., Komendanci Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego 1921-2007, Łódź 2008.
 15. Kiewicz A., Słownik biograficzny instruktorów Dolnego Śląska w latach 1945-1990, Wrocław 1995.
 16. Leksykon Harcerstwa (red.) O. Fietkiewicz, MAW, Warszawa 1988.
 17. Mileska M.I., Materiały do historii krakowskiego harcerstwa żeńskiego w latach 1911-1939, (oprac. red.) J. Wojtycza, t.1 - 2003, t.2 - 2004, Kraków.
 18. Piotrowska-Szulczewska D., Wielkopolska Chorągiew Harcerek 1912-1939, Poznań 1992.
 19. Puchała S., Poczet harcmistrzyń i harcmistrzów, t.1 i t.2, Warszawa 2014.
 20. Romanowski S., Byliśmy potrzebni - Związek Harcerstwa polskiego w dzielnicy Warszawa-Praga Południe oraz Gmin Rembertów i Wawer 1957-1997. Instruktorzy, Warszawa 1998.
 21. Seweryn-Spławska W., Harcerki w ZHP, Londyn 1993.
 22. Stalka M. i Stalka M., Harcerstwo Radomszczańskie 1915-2005, Radom 2005.
 23. Zawadzka A., Dzieje harcerstwa żeńskiego w Polsce 1911- 1948/49, Warszawa 2004.
 24. Zawadzka A., Szkoła Instruktorska Harcerstwa Żeńskiego na Buczu, Warszawa 2000.
 25. Zawadzka A., Harcerstwo żeńskie na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej, Warszawa 1999.
 26. Zawadzka A. (oprac. red.), Harcerstwo żeńskie w Warszawie 1911 - 1949, Warszawa 1995.
 27. Zawadzka A., Gawędy o tych, które przewodziły, Warszawa, t.1 - 1994, t.2 - 1998, t.3 - 2000.
 28. Zawadzka A., Zawadzka Z. (red.), Pełnić służbę. Z pamiętników i wspomnień harcerek Warszawy 1939-45, Warszawa 1983.
 29. Z dziejów harcerstwa na Warmii i Mazurach, (red.) H. Płocha, Zeszyty Historyczne Chorągwi.

Pajączek - polski edytor HTML, CSS, PHP, XTHML, JavaScript, RSS. Wbudowany FTP, galerie, wysiwyg, kursy!