Kobiety - Polki - Harcerki

STRONA GŁÓWNA

INFORMACJE PORZĄDKOWE

BIBLIOGRAFIA


ALFABETYCZNY SPIS NAZWISKA-F

G-J

K-Ł

M-O

P-R

S-Ś

T-Wł

Wo-Ż

Motto:

"Musimy tak wychowywać, aby w każdej sprawie dziewczyna wychowana w harcerstwie umiała zająć stanowisko uczciwego człowieka, umiała znaleźć właściwy stosunek do rzeczywistości polskiej. Musimy ją uodpornić na rzucane hasła, wychować w niej krytycyzm, który pozwoli oceniać sprawiedliwie pracę pozytywną, twórczą dokonywaną w Polsce".

Jadwiga Lindnerówna (1938)

Chcemy:

• upowszechniać wiedzę o działaniach i osiągnięciach Organizacji Harcerek Związku Harcerstwa Polskiego
• ocalić od zapomnienia postaci kobiet budujących etos polskiego harcerstwa
• udostępnić informacje o tym, kim były harcerki-instruktorki i pokazać rolę, jaką odegrały w życiu polskiego społeczeństwa

Strona zawiera:

1) Notki biograficzne wybranych harcerek-instruktorek działających w latach 1910-1949 oraz informacje o miejscu ich pochówku
2) Fotografie harcerek-instruktorek (ze zbiorów prywatnych oraz dostępne w publikacjach)
3) Linki do stron, na których można o nich uzyskać dodatkowe informacje


Wacław Błażejewski, o harcerstwie żeńskim w międzywojniu:
"Wewnętrznie zwarte, świadome swoich zadań i celów, dążyło systematycznie do wykorzystania wszystkich wartości wychowawczych harcerstwa [...]. Widać było troskę o własną drogę i śmiałe poszukiwanie metod bez trzymania się wzorów obcych".

(W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa polskiego (1910-1939), MAW 1985, s. 168)


Aleksander Kamiński, o harcerstwie żeńskim podczas wojny:
"W tym niewiarygodnie twardym i okrutnym egzaminie charakterów i sprawności - harcerki dowiodły dzielności, dla której stopnia nie śmiem użyć żadnego określenia".

(A. Kamiński, "Pełnić służbę...", PWN 1983, Wstęp)Pajączek - polski edytor HTML, CSS, PHP, XTHML, JavaScript, RSS. Wbudowany FTP, galerie, wysiwyg, kursy!