Kobiety - Polki - Harcerki

STRONA GŁÓWNA

INFORMACJE PORZĄDKOWE

BIBLIOGRAFIA


ALFABETYCZNY SPIS NAZWISKA-F

G-J

K-Ł

M-O

P-R

S-Ś

T-Wł

Wo-Ż

Korczyńska Adela

KORCZYŃSKA ADELA
ps. Zośka

ur. 1912 Kraków
zm. 1985 Katowice

• nauczycielka
• kapitan AK
• szefowa Wojskowej Służby Kobiet w Komendzie Śląskiego Okręgu AK
• organizatorka tajnego nauczania
• organizatorka pomocy dla więźniów Oświęcimia
• autorka artykułów poświęconych oświacie dorosłych
• autorka materiałów dokumentujących udział harcerstwa w walce z okupantem

podharcmistrzyni 1937
harcmistrz 1957

instruktorka Śląskiej Chorągwi Harcerek

1930-38 - komendantka Hufca Harcerek w Katowicach
1938-39 - kierowniczka Działu Kształcenia Drużynowych Komendy Śląskiej Chorągwi Harcerek
1939 - komendantka Pogotowia Harcerek w Katowicach
1940-43 - zastępczyni komendantki Śląskiej Chorągwi Harcerek
1946-48 - zastępczyni komendantki Śląsko-Dąbrowskiej Chorągwi Harcerek
1948-49 - komendantka Śląsko-Dąbrowskiej Chorągwi Harcerek
1957-60 - zastępczyni komendanta Katowickiej Chorągwi ZHP
1956-64 - członkini Naczelnej Rady Harcerskiej

Pochowana w Katowicach na cmentarzu przy ul. Panewickiej.

Źródło papierowe: 5, 13, 23
Źródło elektroniczne: https://www.google.pl/Adela+Korczynska


Pajączek - polski edytor HTML, CSS, PHP, XTHML, JavaScript, RSS. Wbudowany FTP, galerie, wysiwyg, kursy!