top
logo

                                 Organizacja Pożytku Publicznego

 


Życie stawia przed tobą wymagania na miarę sił, które posiadasz.
Możliwy jest tylko jeden bohaterski czyn: nie uciec.

(Dag Hammarskjold)


ROK 2011

ORIENTACJE SOCJO-BIOGRAFICZNE MŁODYCH POLEK

W dniu 4 lutego 2011 roku odbyło się Forum Dyskusyjne FUNDACJI HARCEREK. Za podstawę dyskusji przyjęto prezentację "Orientacje socjo-biograficzne młodych Polek w pierwszej dekadzie XXI wieku". Członkini władz FUNDACJI (nazwisko znane redakcji) przygotowująca się do obrony rozprawy doktorskiej z antropologii współczesności w ISNS UW przedstawiła wyniki swoich badań oraz zinterpretowała wyłaniające się z nich komunikatywne projekty życia. Badania objęły 570 kobiet w wieku 20-34 lata, mieszkających w kilkunastu miastach Polski. Były wśród nich osoby legitymujące się różnym poziomem wykształcenia i różnym statusem społecznym - panny, singielki, mężatki, w stałym związku nieformalnym, rozwiedzione i wdowy; uczące się, wychowujące dziecko/dzieci i pracujące.

Wymiana poglądów była niezwykle ożywiona. Uczestniczki Forum sporo uwagi poświęciły wzorcom antropologicznym nakreślonym przez autorkę pracy. Absolutnym zaskoczeniem okazała się informacja wskazująca, że wśród 570 uczestniczek badania tylko 6 (słownie: sześć) znajduje się na utrzymaniu męża/partnera. To niesamowite! Zaskoczeniem były też niektóre wyniki badań, np.: życie rodzinne w wyborach młodych kobiet plasuje się w środku listy preferowanych wyborów. Wydawało nam się, że powinno ono zajmować wyższą pozycję. Czy można z tego wnioskować, że tak naprawdę niewiele wiemy o młodych kobietach w Polsce, albo, że wyniki sondaży prowadzonych przez wyspecjalizowane ośrodki badawcze powielają stereotypy? Co się dzieje obecnie, gdy czytamy o kobietach? Autorzy posługują się stereotypami lub wynikami badań, które nie uwzględniają zmiennej "płeć". Zatem uwaga! Drogie Panie, gdy czytamy o nas włączajmy krytycyzm.

Dla skautek problem = challenge. Wyzwaniem w tym przypadku powinny być kolejne i kolejne badania jakościowe i dopiero na ich podstawie reprezentatywne badania ilościowe. Chwilowo pozostajemy pod wrażeniem ogromu pracy wykonanej przez autorkę dysertacji i wyrażamy nadzieję, że zapoczątkuje ona lawinę badań dotyczących kobiet.

Iza Kurowska-Brandenburska


1 procent

Galeria

Odnośniki


bottom
top
Pozycjonowanie stron naszej fundacji wspiera Top Solutions

bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.