top
logo

                                 Organizacja Pożytku Publicznego

Czyń to, co możesz,
za pomocą tego, co masz,
tam gdzie jesteś.

(Eleonora Roosevelt)


  

 

 Misją Fundacji Harcerek jest działanie na rzecz aktywności i rozwoju osobowego dziewcząt i kobiet. Fundacja zajmuje się upowszechnianiem wiedzy o odmienności potrzeb rozwojowych dziewcząt i możliwościach ich realizacji, promowaniem wśród młodzieży i wychowawców metody skautowej, harcerskiego systemu wartości oraz tradycji ruchu żeńskiego. Fundacja buduje więź międzypokoleniową harcerek i instruktorek, podtrzymuje tradycje narodowe i kulturowe związane z ruchem harcerskim. 

   stempel

 

Adresatem działań Fundacji Harcerek są dziewczęta i kobiety, których system wartości jest zgodny lub zbliżony do harcerskiego.


 

1 procent

Galeria

Odnośniki


bottom
top
Pozycjonowanie stron naszej fundacji wspiera Top Solutions

bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.