top
logo

                                 Organizacja Pożytku Publicznego

Świat Książki 2006

Powrót do Kącika

Polska jest krajem katolickim. Niezależnie od liczby osób deklarujących przynależność do kościoła katolickiego, w jego życiu, jako wspólnoty wyznaniowej, uczestniczy większość społeczeństwa. Niezależnie też od poziomu zaangażowania, intensywności i głębokości naszej wiary przeżywamy ukryte lub głośno manifestowane wahania, chwilowych zwątpień i odejść. Ciągle szukamy. Czekamy, że ktoś nam pomoże. Wyjaśni czy utwierdzi w wierze. Dla tych myślących poważnie o sprawach wiary i dla tych nieustannie poszukujących Boga, została napisana książka "Szukając Boga" - małe, lakoniczne kompendium wiedzy o różnorodnych JEGO rozumieniach; o objawieniu i zbawieniu przedstawianym przez różne kierunki filozoficzne, religie i wierzenia.

Autor tej pracy, Martin Goldsmith, wykładowca w All Nations Christian College w Ware, stawia sobie i czytelnikom zasadnicze pytanie: KIM JEST BÓG? Pytanie, w którym zawiera się pewność, że Bóg jest!

Więc: KIM JEST BÓG? Z psychologicznego punktu widzenia - pisał Carl Gustav Jung - w każdym człowieku tkwi religijna natura, każda świadomość religijna ma taką samą wartość i znaczenie. Wszystkie wywodzą się z tego samego źródła, które znajduje się w naszym wnętrzu.

Kenijski teolog John Mbiti nazywa tradycyjne afrykańskie religie plemienne sceną, na której człowiek szuka swego Stwórcy. Dążenie do odnalezienia Boga jest częścią naszej człowieczej natury. Cała ludzkość przejawia głęboko religijną naturę. Ludzie w naturalny sposób poszukują w życiu przeżyć duchowych. Każda konkretna religia stanowi odzwierciedlenie tych dążeń i poszukiwań. Ale religia może być także przyczyną odejścia od Boga. Uniwersalna duchowość ludzi niesie ze sobą bardzo istotne wskazania i prawdy. Te zasadnicze fundamentalne elementy są wspólne dla wszystkich religii. W każdym systemie religijnym znajdujemy współistnienie dobra i zła, piękna i brzydoty, prawdy i kłamstwa. W różnych częściach świata ludzie wykształcili wielką różnorodność religijnych form i praktyk, a ludzki zmysł religijny, który znajduje swój wyraz w różnych religiach jest w istocie uniwersalnym Bożym objawieniem danym całej ludzkości. Prawda i piękno zawarte w kanonach wiary są efektem działania w świecie Bożej łaski.

W Szukając Boga zagłębiamy się wraz z autorem w trudnych problemach wiary i religii; problemach życia i śmierci. Czytając uważnie, znajdujemy na kartach książki odpowiedź na wiele trapiących nas pytań, wątpliwości, niepokojów. I ciągle powracające pytanie, KIM JEST BÓG? - dawcą łaski!

Martin Goldsmith pisze: Niech każda religia świeci swoim własnym światłem, a wtedy uda nam się, być może, wyjść poza nie wszystkie i osiągnąć Ostateczny Absolut - Boga, nie objawionego, pozbawionego atrybutów i tym samym nie dającego się opisać. [...] W niniejszej książce prezentujemy chrześcijański punkt widzenia zgodnie, z którym w każdej religii można odnaleźć ślady obrazu Boga, a więc elementy prawdy, dobra i piękna. Stwierdzamy jednakże ze smutkiem, że owa prawda i piękno skażone są demonicznymi wpływami w postaci wszechobecnego grzechu i kłamstwa.

Autor konsekwentnie opisując charakterystyczne cechy poszczególnych doktryn religijnych, wykazuje nierzadko ich bliskość z religią chrześcijańską, ale zauważa także istotne różnice nie pozwalające na wspólnotę wiary. Wielokrotnie podkreśla prawo każdego człowieka do wyznawania własnej wiary i zachęca do dialogu i pokojowego współistnienia. Stwierdza, że: Prawdziwy dialog polega także na tym, by przekonać innych do podążania za Jezusem Chrystusem, do zaakceptowania faktu, że jego śmierć i zmartwychwstanie jest warunkiem naszego zbawienia.

Pojęcie Boga, objawienia i zbawienia jest omawiane ze szczególną uwagą jako najistotniejsze dla każdej religii, a zarazem najtrudniejsze do zrozumienia. W przeszłości kościół rzymskokatolicki uznawał, że jest jedyną drogą gwarantującą swym wyznawcom zbawienie. Postawa ta uległa radykalnej zmianie po II Soborze Watykańskim. Na podstawie jego dokumentów uznano, że wszystkie religie w mniejszym lub większym stopniu wskazują swoim wyznawcom drogę do zbawienia. Pozostało jednak w mocy twierdzenie, że w Kościele rzymskokatolickim można otrzymać więcej potrzebnej do zbawienia łaski, więc wierni tego kościoła zaszli dalej niż inni na drodze do zbawienia.

Przekonania religijne odgrywają poważną rolę w kształtowaniu się różnego rodzaju ruchów politycznych. Siła przekonań religijnych jest w stanie porwać do walki tłumy, obalać rządy, a fanatyczny entuzjazm religijny może przyczynić się do wybuchu wyniszczających wojen. A przecież: Królestwo Boże obejmuje swoim zasięgiem cały świat, wszystkich ludzi, dla każdego otwarta jest droga do zbawienia. Gdziekolwiek szukamy Boga, jakąkolwiek przyjmiemy formę modlitwy i na jakiej drodze go znajdziemy - BÓG ZAWSZE CZEKA NA NAS - podkreśla autor.

Lektura książki Martina Goldsmith'a zmusza czytelniczkę i czytelnika do zadania sobie fundamentalnego pytania: w co JA wierzę? a więc kim jestem? Może szukając na nie odpowiedzi ugruntujemy swoją wiarę.

Polecam tę lekturę do uważnego czytania i zachęcam do spojrzenia przez małe okienko na okładce książki. Po jego drugiej stronie, w obłokach nieba, kryje się tajemnica, której szukamy.

Warszawa, jesień 2007, Ludomira Ryll


 

 

1 procent

Galeria

Odnośniki


bottom
top
Pozycjonowanie stron naszej fundacji wspiera Top Solutions

bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.