top
logo

                                 Organizacja Pożytku Publicznego

Wyd. SOL 2007

Powrót do Kącika

W kwietniu 2011 roku Towarzystwo Słowaków w Polsce wydało fascynujące "Listy do skały. Medytacje o przemianie: grudzień 2010", które napisała Anna Kapusta. Fundacja Harcerek poleca tę lekturę do czytania ze zrozumieniem. Dzięki wspaniałomyślności autorki dysponujemy Listami do skały w formacie pdf i mamy zgodę na ich udostępnianie osobom spragnionym lektury.

tytulowa  skala 

 

 


 

Spotkania literackie 2010


Piątego listopada 2010 roku, w dniu imienin Elżbiety odbyło zapowiadane jeszcze przed latem spotkanie Klubowiczek ciekawej książki z Elżbietą I Królową Anglii.
Uczestniczki spotkania przyszły wyposażone w argumenty intelektualne na poziomie porównywalnym z obroną pracy naukowej. Wymiana zdań toczyła się w oparciu o przeczytane lektury i obejrzane filmy poświęcone jednej z najwybitniejszych kobiet epoki nowożytnej.

Podstawą do dyskusji były następujące pozycje bibliograficzne:

  • Bidwell G., Najcenniejszy klejnot, tłum. A. Bidwell, Wyd. Śląsk 1971
  • Grzybowski S., Elżbieta Wielka, Ossolineum 1984
  • Neale J.E., Elżbieta I, tłum. H. Rzeczkowski, PWN 1981
  • Jasznicki G., Trzy królowe, Rytm 1997
  • Starkey D., Elżbieta I walka o tron, tłum. J. Hensel, Amber 2007
  • Strachey L. Elżbieta i Essex historia tragiczna, Czytelnik 1958
  • Waller M., Królowe Anglii od Krwawej Mary do Elżbiety II, tłum. E. Jaczewska, Amber 2008

Zainteresowanym donosimy, że wątpliwości nie zostały rozwiane i konsensusu nie osiągnięto. Nie było zgody między uczestniczkami spotkania co do następujących kwestii:
Czy Elżbieta I była dozgonną dziewicą, czy był to jej image?
Czy pozostała niezamężna, bo nie chciała dzielić swego życia z mężczyzną, czy żeby nie dzielić się z nim władzą?
Czy poświęciła miłość dla władzy, czy władza miała dla niej większą wartość?
Kim byłaby żyjąc dzisiaj, jaki model i styl życia by wybrała?

Uzgodniono natomiast bezspornie, że Elżbieta I była jedną z pierwszych zdeklarowanych i skutecznych emancypantek. Osiągnęła sukces w świecie mężczyzn pozostając kobietą.

Następne spotkanie (najprawdopodobniej w lutym 2011) poświęcone będzie twórczości Agnieszki Osieckiej. Każda czytelniczka tej strony może w każdym momencie dołączyć do grona Klubowiczek ciekawej książki.

 


 


Podczas czwartego spotkania literackiego 29 maja po obejrzeniu filmu "Chwilami życie bywa znośne", w którym pokazano spotkania Wisławy Szymborskiej z czytelnikami, m.in. we Włoszech, w Hiszpanii, Irlandii i w Stanach Zjednoczonych. Na temat jej twórczości wypowiadali się profesorowie literatury różnych światowych uniwersytetów, pisarze polscy i zagraniczni oraz twórcy kultury. Wszyscy podkreślali, że mimo światowej nagrody literackiej poetce udało się zachować prywatność. Absolutnym wielbicielem jej poezji okazał się Woody Allen. Po dyskusji o filmie nastąpiło głośne czytanie wierszy. Każda uczestniczka spotkania po przeczytaniu 'swojego' wiersza komentowała jego treść i uzasadniała wybór, po czym odbywała się dyskusja. Recytowano wiersze: Fetysz płodności z paleolitu, Dworzec, Rozwód, Identyfikacja, Życie na poczekaniu, W autobusie, Tren, Lepieje, Utopia. Cytowane wiersze znaleziono w różnych tomikach: Wybór wierszy, PIW 1979; Poezje wybrane (II) Wyd. LSW 1983; Z limeryków Wyspiarskich, Wyd. Znak 2009. Spotkanie zakończyły słowa z Nieczytania: "Żyjemy dłużej, ale mniej dokładnie i krótszymi zdaniami".
Ustalono, że następne spotkanie literackie zostanie poświęcone nie twórczości osoby, ale jej życiu. Postać, o której będzie mowa to, Elżbieta I Królowa Anglii.

 


 


Na trzecim spotkaniu literackim 12 marca tematem rozmowy były: "Kolacja z Anną Kareniną" Glorii Goldreich i "Klub mało używanych dziewic" Moniki Szwaji. Na początku wydawało się, że bohaterki obu lektur nie mają ze sobą nic wspólnego, po dłuższej (pięciogodzinnej) dyskusji okazało się, że jednak można znaleźć egzemplifikację wspólnoty kobiecego losu, choć inaczej się objawiającego po obu stronach oceanu.


 

1 procent

Galeria

Odnośniki


bottom
top
Pozycjonowanie stron naszej fundacji wspiera Top Solutions

bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.