top
logo

                                 Organizacja Pożytku Publicznego

Zajęło to trochę czasu, lecz kobiety sprawdziły się.
Przez cichą upartą determinację.

(Pam Brown)


 

Wieści z WAGGGS
czerwiec 2006

 

Organizacja skautek RPA (Girl Guides Association of South Africa) przygotowuje się do roli gospodarza 33 Światowej Konferencji WAGGGS, która odbędzie się w dniach 6-12 lipca 2008 roku w Johannesburgu. Stosowne zaproszenia, podpisane przez przewodniczącą i naczelniczkę południowoafrykańskich skautek, już zostały rozesłane.

Do 1 czerwca 2007 r. organizacje członkowskie powinny określić przewidywaną liczebność delegacji. ZHP jako organizacja członkowska WAGGGS, posiadająca w swoich szeregach - od 50 000 do 100 000 dziewcząt i kobiet - ma prawo do 6-osobowej delegacji (2 delegatki + 4 obserwatorki).

Do sierpnia 2007 organizacje członkowskie będą mogły przesłać do WAGGGS propozycje dotyczące porządku obrad, tematów do dyskusji i uchwał. Biuro Światowe będzie także przyjmować zgłoszenia kandydatek do komitetu światowego oraz innych zespołów kierujących stowarzyszeniem. Wszystkie materiały konferencyjne, wraz z proponowanym porządkiem obrad, zasadami i procedurami oraz projektami uchwał powinny być gotowe już w lutym 2008 roku.

Przygotowania do konferencji można śledzić na stronie jej organizatorek: http://www.girlguides.org.za

* * *

Nowy numer biuletynu WAGGGS Our World News (czerwiec 2006) zawiera informacje dotyczące promowania (po roku od jego wprowadzenia w życie, na konferencji w Jordanii) nowego wizerunku stowarzyszenia '10 MILIONÓW DZIEWCZĄT - JEDEN GŁOS'.

Obejrzyj polską delegację podczas 32 konferencji w serwisie zdjęciowym tej strony!

Ponadto w biuletynie można przeczytać o obchodach 15 rocznicy Pax Lodge - jednego z czterech ośrodków WAGGGS oraz o powstawaniu skautingu dla dziewcząt w Iraku.Światowe Stowarzyszenie Przewodniczek i Skautek włączyło się w program zainicjowany przez organizacje kobiece z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w marcu 2006 r:

"IMAGINING OURSELVES - NASZE WYOBRAŻENIA O NAS SAMYCH"

Inicjatywie ogólnoświatowej dyskusji patronuje The International Museum of Women. Zaangażowały się w nią znane kobiety różnych kultur i zaprosiły do udziału wiele organizacji kobiecych, w tym Wagggs. Zadanie podstawowe adresowane do młodych kobiet w wieku 20-30 lat dotyczy zdefiniowania własnego pokolenia.
"What Defines Your Generation of Women?"
"Jak można scharakteryzować pokolenie kobiet, do którego należysz".

IMAGINING OURSELVES, pozwala dyskutantkom o różnych doświadczeniach życiowych poznać się wzajemnie oraz wymieniać myśli i stanowiska charakterystyczne dla ich własnych kultur. Taki międzykulturowy dialog wpływa na dokonywanie zmian w życiu kobiet i stwarza im okazje do pozytywnego oddziaływania na rozwój własnych społeczności lokalnych, a przez to otwiera możliwości dokonywania zmian globalnych.

Otwarte internetowe Forum Dyskusyjne w każdym miesiącu prowadzi inny temat, np:

  • Relacje międzyludzkie w zmieniającym się świecie,
  • Młode kobiety i ich finanse,
  • Wspólnoty kobiet ponad wszelkimi podziałami,
  • Podejmowanie aktywności społeczno-politycznej przez kobiety.

Tematy te (lub podobne) podejmowane są w różnych miejscach globu, na spotkaniach organizacji pozarządowych (NGO). (Np. FUNDACJA HARCEREK prowadzi stałe Forum Dyskusyjne. Z jedenastu zaplanowanych spotkań odbyły się już dwa).

Zachęcamy do włączenia się w dyskusję zainicjowaną przez Międzynarodowe Muzeum Kobiet. Więcej informacji można znaleźć pod adresami:

Imagining Ourselves Blog on Yahoo - adresy blogów pojawiają się na kilka dni przed rozpoczęciem tematu rozmowy i mają dokładnie podany czas dostępności.
Np. adres: http://blogs.health.yahoo.com/intlwomen/intlwomen/, San Francisco, California, United States - jest dostępny 20.03-30.06.2006


 

1 procent

Galeria

Odnośniki


bottom
top
Pozycjonowanie stron naszej fundacji wspiera Top Solutions

bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.