top
logo

                                 Organizacja Pożytku Publicznego

Zajęło to trochę czasu, lecz kobiety sprawdziły się.
Przez cichą upartą determinację.

(Pam Brown)


 Wieści z WAGGGS

styczeń 2007

"Dziewczęta i młode kobiety w XXI wieku wezwanie do działania"
/Girls and Young Women in the 21st Century - a call to action/

Pod takim tytułem ukazał się dokument skierowany do wszystkich podmiotów życia społecznego mających wpływ na tworzenie przepisów i politykę państwa odnośnie młodzieży.

Adresatami dokumentu są: rządy, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, pracodawcy, inwestorzy i sponsorzy. Na tle ogólnej sytuacji kobiet przedstawione zostały sprawy dotyczące dziewcząt oraz korzyści płynące z edukacji nieformalnej jaką prowadzą organizacje młodzieżowe. W dokumencie zachęca się inne podmioty społeczne do wspólnego z młodymi ludźmi budowania świata równości i sprawiedliwości społecznej. Wkrótce będzie można się z nim zapoznać na naszej stronie.

* * *

"100 years of Girl Guiding and Girl Scouting"

10 milionów dziewcząt i młodych kobiet zaprasza do wspólnego świętowania rocznicy powstania skautingu żeńskiego w latach 2010 - 2012. Dlaczego będziemy świętować aż przez trzy lata? To proste, w 1910 roku powstał skauting w Europie, a w 1912 w USA. W ciągu tych trzech lat do skautingu żeńskiego dołączyły organizacje z następujących krajów:
rok 1910
Anglia, Afryka Południowa, Dania, Finlandia, Kanada, Nowa Zelandia, Polska, Szwecja
rok 1911
Holandia, Indie, Irlandia, Pakistan
rok 1912
Cypr, Norwegia, Stany Zjednoczone, Włochy, Zimbabwe

Hasło stulecia będzie się przewijało we wszystkich zajęciach proponowanych przez WAGGGS w latach 2010-2012. Można przyczynić się do ich powstawania wyrażając swoje opinie. Aktualnie w dyskusji internetowej poszukuje się odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Jakie są rzeczywiste problemy i potrzeby dziewcząt w naszym kraju oraz na świecie?
  2. Jakie nadzieje wiążemy z najbliższą przyszłością?
  3. Czy dziewczęta i młode kobiety w naszym kraju uważają, że dokonane przez nie wybory będą miały wpływ na styl i jakość ich życia?
  4. Jakie sprawy będą ważne w życiu dziewcząt, w roku 2010?

Aby odpowiedzieć na te pytania wystarczy wejść na stronę WAGGGS (link jest w naszej zakładce kontakty) a potem wybrać "100 years of Girl Guiding and Girl Scouting". Można też odpowiedzieć po polsku wpisując swoje odpowiedzi w naszej księdze gości w zakładce kontakty. Po przetłumaczeniu wyślemy je do WAGGGS.


 

1 procent

Galeria

Odnośniki


bottom
top
Pozycjonowanie stron naszej fundacji wspiera Top Solutions

bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.