top
logo

                                 Organizacja Pożytku Publicznego

Zawsze wierzyłam, że sukces jednej kobiety

może pomóc innym kobietom go osiągnąć.

(Gloria Vanderbilt) 


KRONIKA WYDARZEŃ  2021  ROK


Pandemia wpłynęła drastycznie na relacje międzyludzkie ograniczając możliwość kontaktów bezpośrednich. Fundacja Harcerek postanowiła wykorzystać ten czas na intensywne prace nad monografią harcerstwa żeńskiego w Polsce.

W tym roku gromadzono materiały źródłowe – przeprowadzano kwerendę archiwalną,  skanowano dokumenty i fotografie, określono zakres tematyczny monografii i strukturę publikacji, która ma uwzględniać dwie części. W części pierwszej przedstawione zostaną dokonania harcerskiego ruchu żeńskiego w Polsce (w latach: 1911–1939; 1939–1945; 1945–1949) oraz przykłady aktywności harcerskich instruktorek i środowisk żeńskich w latach 1957–1989. W części drugiej opisane będą okoliczności powstania i działalność Zespołu Harcerek GK ZHP (1991–2002).

Inne działania Fundacji wynikające z celów statutowych a podejmowane w 2021 r.

 • Z     okazji World Thinking Day obchodzonego 22 lutego – Fundacja     wysłała życzenia do dawnych instruktorek harcerskich oraz do     darczyńców i sponsorów. Tradycyjne spotkanie międzypokoleniowe     zostało odwołane z powodu pandemii.    

      
 • W     rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego Fundacja zapaliła znicze     na grobach harcerek-instruktorek uczestniczących w Powstaniu     Warszawskim.    

      
 • W     Światowym Dniu Polskiej Harcerki 3 października odbyło się     międzypokoleniowe spotkanie instruktorek.    

      
 • W     dniach od 20 października do 2 listopada Fundacja Harcerek oraz     zaprzyjaźnione Druhny z Głównej Kwatery ZHP, zapaliły znicze na     85 grobach harcerskich instruktorek w Warszawie, Konstancinie,     Otwocku, Trójmieście i w Zakopanem.    

      
 • Przygotowano     kolejne notki biograficzne na portal internetowy     „KOBIETY–POLKI–HARCERKI” i sześć tabliczek na kolejne     groby harcerek-instruktorek    

      
 • Fundacja     wspierała maturzystkę z Radomia w przygotowaniu przez nią     publikacji o    harcmistrzyni Annie Zawadzkiej. Odbyło się kilka     spotkań roboczych na ten temat. Autorce udostępniono materiały     biograficzne i przyznano nagrodę pieniężną.

      
 • Na     prośbę Komisji Historycznej Chorągwi Stołecznej ZHP Fundacja     Harcerek przygotowała biogram harcmistrzyni Jadwigi Gronostajskiej     komendantki Warszawskiej Chorągwi Harcerek w latach 1935-1939 i     1945-1949, który Komisja Historyczna dołączyła do swego wniosku     adresowanego do burmistrza dzielnicy Warszawa Praga-Północ.     Wniosek dotyczył umieszczenia tablicy pamiątkowej na domu, w     którym mieszkała Druhna Wiśka.    

      
 • Fundacja     Harcerek uczestniczyła w uroczystości przekazania przez hm.     Katarzynę Traczyk funkcji Dyrektora Muzeum Harcerstwa.    

      
 • W     tym roku zorganizowano jedno spotkanie literackie 22 października.     Przedmiotem dyskusji była książka kalifornijskiej pisarki Brit     Bennet „Moja znikająca połowa”, w tłumaczeniu Jarosława     Wastermarka. Książka ukazała się w 2020 r., w Wydawnictwie ZNAK.        

W następnym roku Fundacja Harcerek zamierza kontynuować rozpoczęte projekty, nowe przedsięwzięcia uzależnia się od sytuacji globalnej.

1 procent

Galeria

Odnośniki


bottom
top
Pozycjonowanie stron naszej fundacji wspiera Top Solutions

bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.