top
logo

                                 Organizacja Pożytku Publicznego

Zawsze wierzyłam, że sukces jednej kobiety

może pomóc innym kobietom go osiągnąć.

(Gloria Vanderbilt) 


KRONIKA WYDARZEŃ  2022 ROK


W tym roku ukończono prace nad historyczną częścią monografii harcerskiego ruchu żeńskiego obejmującą lata 1911-1949 i lata 1957-1989. Opracowanie było konsultowane w środowisku zarówno instruktorskim jak i akademickim. W obu przypadkach uzyskało pozytywną ocenę. W trakcie przygotowywania jest część druga w której przedstawione zostaną okoliczności powstania i działalność Zespołu Harcerek GK ZHP w latach 1991-2002.


Działania wynikające z celów statutowych podejmowane przez Fundację w 2022 r.

 • Z     okazji World Thinking Day 6 marca w siedzibie Fundacji odbyło się     spotkanie międzypokoleniowe, którego tematem przewodnim były     „feminatywy”. Dyskutowano o tym, co nam się w nich podoba, a     czego nie akceptujemy oraz, czy do tego zagadnienia należy się     odnieść w monografii Zespołu Harcerek Głównej Kwatery. Jak co     roku  wysłano też życzenia do dawnych instruktorek harcerskich     oraz do darczyńców i sponsorów.

      
 • W     Światowym Dniu Polskiej Harcerki 2 października Fundacja Harcerek     uczestniczyła w mszy św. za poległe i zmarłe harcerki oraz w     spotkaniu okolicznościowym;

      
 • W     rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego oraz w dniach 25     października-1 listopada zapalono znicze na grobach     harcerek-instruktorek; Zgromadzono informacje i przygotowano kolejne     notki biograficzne na portal internetowy „Kobiety–Polki–Harcerki”     oraz przygotowano treści i zamówiono wykonanie dwóch tabliczek na     groby instruktorek.    


W roku 2022 Fundacja Harcerek została zaproszona do uczestnictwa w następujących wydarzeniach:

 • Piknik     Archiwalny Polskiej Akademii Nauk 11 czerwca, podczas którego przedstawiła historię warszawskich harcerek w prezentacji multimedialnej „Polki–Warszawianki–Harcerki” oraz udostępniła własną wystawę „Emancypantki czy siłaczki – polskie harcerki 1911–1949”. Wystawę Fundacji odwiedzano w sali lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie; 

 • Panel     dyskusyjny „Jak się pięknie różnić” zorganizowany 22 lutego przez Muzeum Historyczne m. st. Warszawy i transmitowanym na YouTube, podczas którego głos zabierała prezeska Fundacji; 

 • Promocja     książki Karoliny Czerwińskiej „Opowiedz mi Druhno–z życia     Anny Zawadzkiej” 1 października w Bibliotece Publicznej w     Piasecznie, podczas której Fundacja wręczyła Autorce nagrodę     przyznaną w konkursie na prace o harcerstwie żeńskim    

kronika dyplom
 • Ogólnopolska     konferencja „Dziecko w organizacji pozarządowej” zorganizowana     przez ISNS UW i IP Uniwersytetu Szczecińskiego 22 kwietnia w     Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. W konferencji uczestniczyły     dwie przedstawicielki władz Fundacji;    

      
 • Konferencja     Kobieta–Skautka–Harcerka 4.0. „Liderka w sytuacjach     kryzysowych” zorganizowana 8 października przez Wydział     Zagraniczny Głównej Kwatery ZHP i Harcerski Instytut Badawczy w     Akademii Techniczno-Humanistycznej Uniwersytetu Bielsko-Biała. W     konferencji on-line uczestniczyły członkinie władz Fundacji;    

      
 • Webinarium     pt. „Zalew treści czy ich brak – Jak rozwijamy kompetencje?     Gdzie poszukujemy wiedzy?” zorganizowane on-line przez Polską     Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 16 listopada.    


W 2022 r. Fundacja Harcerek zorganizowała pięć spotkań literackich podczas których omawiano następujące książki:  

18 marca – Oriana Fallaci, Kapelusz pełen czereśni, tł. J. Mikołajewski, M. Woźniak, Wydawnictwo Literackie 2022;  

18 kwietnia –  Stefanie Zweig, Nigdzie w Afryce, tł. T. Dziedziczak, Wydawnictwo Marginesy 2017;  

8 lipca – Żanna Słoniowska, Dom z witrażem, Wydawnictwo Znak Nowa Litera 2015;

23 września – Amor Towles, Dżentelmen w Moskwie, tł. A. Gralak, Wydawnictwo Znak 2017;

14 listopada Claudia Piňeiro – Katedry, tł. T. Pindel, Wydawnictwo Sonia Draga 2021.

1 procent

Galeria

Odnośniki


bottom
top
Pozycjonowanie stron naszej fundacji wspiera Top Solutions

bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.