top
logo

                                 Organizacja Pożytku Publicznego

Zawsze wierzyłam, że sukces jednej kobiety

może pomóc innym kobietom go osiągnąć.

(Gloria Vanderbilt) 


KRONIKA WYDARZEŃ  ROK  2023


Najważniejszym zadaniem Fundacji Harcerek w 2023 r. było dokończenie prac nad książką o harcerstwie żeńskim w Polsce. Plan działania odnośnie wydania książki przyjęto 23 czerwca na wspólnym zebraniu wszystkich władz Fundacji. Prace nad książką o harcerstwie żeńskim prowadzone były od kilku lat. W roku 2021 zgromadzono materiały źródłowe, zeskanowano dokumenty i fotografie oraz określono zakres tematyczny monografii. W roku 2022 napisano i udokumentowano część pierwszą (historyczną) Fenomen harcerstwa żeńskiego w Polsce. Opracowanie konsultowano w środowiskach akademickich oraz wśród instruktorek i instruktorów harcerskich. W roku sprawozdawczym 2023 napisano cześć drugą (monograficzną) Zespół Harcerek Głównej Kwatery ZHP 1991–2002. Podstawą opracowania o Zespole Harcerek była dokumentacja dziesięcioletniej działalności Zespołu przekazana do Muzeum Harcerstwa, kronika Zespołu Harcerek oraz wspomnienia jego kierowniczek i „emisariuszek”.

W tym roku skopiowano zawartość strony internetowejwww.harcerki.org.pl do formatu plików Worda, co gwarantuje zachowanie ich treści i umożliwia odtwarzanie w przyszłości, np. w formie e-booka czy publikacji papierowej.

Inne działania wynikające z celów statutowych a podejmowane w 2023 r.

 • Fundacja     Harcerek uczestniczyła w obchodach 90-lecia historycznego domu     „Harenda” w Zalesiu. Organizatorką obchodów była jego     właścicielka, podharcmistrzyni Joanna Kowalska, która wspiera     Fundację w opiece nad grobami harcerek w Konstancinie i Skolimowie.

      
 • We     wrześniu odbyły się dwa spotkania robocze prezeski Zarządu     Fundacji z komendantką konferencji „Kobieta–Skautka–Harcerka     5.0 Liderka zmian” na temat udziału Fundacji Harcerek w tym     przedsięwzięciu.

      
 • Na     tej konferencji Fundacja prowadziła warsztaty oraz zaprezentowała     Zespół Harcerek Głównej Kwatery ZHP działający w latach     1991–2002. Tytuł prezentacji:  „Liderki zmian w harcerstwie lat     90. XX w.” Konferencja zorganizowana przez Wydział Zagraniczny     Głównej Kwatery ZHP i Harcerski Instytut Badawczy odbywała się w     dniach 7–8 października w Ośrodku Wodnym Chorągwi Poznańskiej     ZHP w Kiekrzu.


kronika foto01

Na zdjęciu: organizatorki konferencji (trzy pierwsze druhny od lewej);

instruktorki d. Zespołu Harcerek GK (druhny z różami) i dwie uczestniczki konferencji.  


 •    Z okazji Światowego     Dnia Polskiej Harcerki 1 października Fundacja Harcerek     uczestniczyła w mszy św. za poległe i zmarłe harcerki oraz w     spotkaniu okolicznościowym z udziałem harcmistrzyni Moniki Dreik     członkini Światowego Komitetu WAGGGS .

      
 • Z     okazji Dnia Myśli Braterskiej wysłano życzenia do dawnych     instruktorek harcerskich oraz do darczyńców i sponsorów. W tym     dniu Rada i Zarząd Fundacji Harcerek działając na podstawie § 17     pkt. 10.7 Statutu przyznały Jarosławowi Dolińskiemu tytułu     Sponsora Roku 2022.

      
 • W     rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego Fundacja Harcerek zapaliła     znicze na grobach harcerek-instruktorek uczestniczących w Powstaniu     Warszawskim.

      
 • W     dniach od 25 października do 1 listopada Fundacja Harcerek oraz     Druhny z Głównej Kwatery ZHP, zapaliły znicze na 89 grobach     harcerskich instruktorek w Warszawie, Konstancinie, Otwocku i     Trójmieście.

      
 • W     2023 r. Fundacja Harcerek zorganizowała cztery spotkania     literackie, podczas których omawiano następujące książki:

13 stycznia – Jarosław Kurski, Dziady i dybuki, Wydawnictwo Agora 2022.

24 maja – Lars Mytting, Płyń z tonącymi, Arcydzieła Literatury Norweskiej Wydawnictwo „Smak Słowa” 2016.

29 września – Toshikazu Kawaguchi, Zanim wystygnie kawa, Grupa Wydawnicza Relacja 2022.

9 grudnia – Zośka Papużanka, Kąkol, Wydawnictwo Marginesy 2021.


W roku następnym Fundacja Harcerek nowych przedsięwzięć nie przewiduje.

1 procent

Galeria

Odnośniki


bottom
top
Pozycjonowanie stron naszej fundacji wspiera Top Solutions

bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.