top
logo

                                 Organizacja Pożytku Publicznego

Odwiedzający

Odwiedza nas 65 gości oraz 0 użytkowników.


Zawsze wierzyłam, że sukces jednej kobiety

może pomóc innym kobietom go osiągnąć.

(Gloria Vanderbilt)Rok 2014

Ten rok przeznaczyłyśmy na konstruowanie notek biograficznych na podstawie materiałów zgromadzonych w poprzednim roku. Notki biograficzne harcerskich instruktorek zostaną umieszczone na portalu Fundacji Harcerek pt. „Kobiety-Polki-Harcerki”, którego uruchomienie przewidujemy w końcu 2014 roku.
Ponadto na początku roku Fundacja ogłosiła konkurs na prace licencjackie i magisterskie podejmujące tematykę harcerstwa żeńskiego.

KRONIKA WYDARZEŃ 2014 R.

14 listopada Fundacja uczestniczyła w konferencji naukowej „Patriotyczne przesłania w listach Olgi i Andrzeja Małkowskich”, którą zorganizowały Muzeum Harcerstwa i Centralna Biblioteka Wojskowa.
1 i 2 listopada Fundacja Harcerek odwiedziła 43 groby harcerek-instruktorek spoczywających na cmentarzach warszawskich: Stare Powązki, Wojskowe Powązki, Cmentarz Północny, Bródnowski, Wawrzyszewski, dwa Cmentarze Ewangelickie, Cmentarz w Grabowie, Cmentarz we Włochach, Cmentarz w Konstancinie-Skolimowie.
23 października Fundacja uczestniczyła w spotkaniu z Barbarą Matys-Wysiadecką, członkinią kobiecych patroli minerskich AK. Było to kolejne spotkanie zorganizowane przez Fundację Polskiego Państwa Podziemnego w cyklu „Kobiety i wojna”.
11 października w siedzibie Fundacji Harcerek odbyło się międzypokoleniowe spotkanie z okazji Światowego Dnia Harcerki, w którym wzięły udział instruktorki współpracujące z harcmistrzynią Hanką Zawadzką. Fundacja przygotowała prezentację o Jej służbie w ZHP. Uczestniczki spotkania podzieliły się wspomnieniami opisując swoje relacje z naszą Patronką w różnych okresach historii harcerstwa. Wypowiedzi te zostały nagrane.

  • sdh01
  • sdh02
  • sdh03
  • sdh04
  • sdh05
  • sdh06
  • sdh07
  • sdh08
  • sdh09
  • sdh10

1 sierpnia przedstawicielki Fundacji uczestniczyły w dorocznym spotkaniu instruktorek przy grobie hm. Jadwigi Falkowskiej, a 2 sierpnia w promocji książki pisarki polskiego patriotyzmu – Barbary Wachowicz. Książka „Bohaterki Powstańczej Warszawy” (Wyd. MUZA SA 2014) jest fascynującą opowieścią o losach 18 dziewcząt-kobiet wybranych przez autorkę spośród setek działających w konspiracji.
22 czerwca, w 10 rocznicę śmierci wiceprzewodniczących ZHP – hm Marii Łyczko i hm Anny Zawadzkiej Fundacja Harcerek zamówiła w Ich intencji Mszę św., po której odbyło się spotkanie przy grobie Anny Zawadzkiej na Starych Powązkach. W imieniu władz ZHP wiązankę złożyły wiceprzewodnicząca ZHP hm Jolanta Kreczmańska oraz instruktorki Głównej Kwatery ZHP – hm Halina Jankowska i hm Ewa Lachiewicz-Walińska. Znicze zapaliły hm Julia Tazbir z Muzeum Harcerstwa, hm Monika Figiel – prezes Fundacji „Harcerstwo 2 stulecia”, siostry zakonne ze Zgromadzenia Urszulanek Szarych, przyjaciółki Anny Zawadzkiej – Irena Paprocka i Jadwiga Skolimowska oraz władze Fundacji Harcerek. Na zakończenie zaśpiewano „Sadźmy róże”.

Grób hm. Anny Zawadzkiej

W maju w Wieloźródłowym Słowniku Obserwatorium Żywej Kultury-Sieć Badawcza (http://www.ozkultura.pl) umieszczone zostały hasła odnoszące się do skautingu i harcerstwa, które opracowała prezeska Fundacji Harcerek.
26 kwietnia Fundacja uczestniczyła w Spotkaniu Arsenałowym pt. „Prawda o bohaterach Kamieni na szaniec”, zorganizowanym w Muzeum Niepodległości pod patronatem Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz.
8 kwietnia przedstawicielki Fundacji uczestniczyła w spotkaniu z Barbarą Wiktorią Lewandowską ps. „Wirta”. Spotkanie zorganizowała Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego w budynku PAST-Y, w ramach cyklu „Kobiety i wojna”.
22 marca Fundacja uczestniczyła w konferencji pt. „Finansowanie działalności OPP w dzisiejszej Polsce z perspektywy darczyńców i obdarowanych”. Konferencję w Szkole Głównej Handlowej zorganizowały Fundacja Harcerstwa Drugiego Stulecia i organizacje harcerskie pod patronatem Anny Komorowskiej – małżonki Prezydenta RP.
• W dniach 7-9 marca w siedzibie Fundacji gościła Rada Drużyny Harcerek im. Krystyny Krahelskiej z Hufca Łódź-Polesie.

Rada Drużyny Harcerek im. Krystyny Krahelskiej z Hufca Łódź - Polesie

15 lutego, na prośbę władz Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi Fundacja zorganizowała na terenie tej uczelni spotkanie instruktorek harcerskich zainteresowanych projektem „Tworzenie szkół kształcenia innowacyjnego”.
W lutym przedstawicielka Fundacji złożyła do Funduszu Partycypacyjnego wniosek (podpisany przez 15 mieszkańców dzielnicy) postulujący realizację projektu „Mural – sylwetki kobiet Ochoty”. Wniosek został zweryfikowany negatywnie – w uzasadnieniu podano brak odpowiedniej lokalizacji na terenie dzielnicy.
W styczniu, na prośbę kalifornijskiej pisarki Marie Sontag prezeska Fundacji recenzowała jej książkę „Rising Hope”. W publikacji tej autorka opisuje codzienne bohaterstwo harcerzy i harcerek podczas okupacji i Powstania Warszawskiego.

 

1 procent

Galeria

Odnośniki


bottom
top
Pozycjonowanie stron naszej fundacji wspiera Top Solutions

bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.