Kobiety - Polki - Harcerki

STRONA GŁÓWNA

INFORMACJE PORZĄDKOWE

BIBLIOGRAFIA


ALFABETYCZNY SPIS NAZWISKA-F

G-J

K-Ł

M-O

P-R

S-Ś

T-Wł

Wo-Ż

Falkowska Jadwiga

FALKOWSKA JADWIGA
ps. Jaga, Ludwika, Zdzisława, pani Celina

ur. 1889 Twer n. Wołgą
zm. 1944 Warszawa

• nauczycielka fizyki w Liceum Krzemienieckim
• asystentka katedry fizyki Uniwersytetu Wileńskiego i Politechniki Warszawskiej
• nauczycielka tajnego nauczania
• żołnierz ZWZ-AK

harcmistrzyni Rzeczypospolitej 1928 (1920)

- współtwórczyni polskiego skautingu żeńskiego
- komendantka konferencji programowych instruktorek
- inicjatorka ruchu wędrowniczek

instruktorka Chorągwi Żeńskich - Lwowskiej, Wileńskiej, Wołyńskiej
instruktorka Warszawskiej Chorągwi Harcerek

1912-13 - drużynowa I Drużyny Skautek we Lwowie
1913-14 - komendantka Sekcji Żeńskiej Naczelnej Komendy Skautowej
1915-18 - drużynowa harcerek w Moskwie
1918-20 - kierowniczka Wydziału Programowego Głównej Kwatery Żeńskiej
- członkini Naczelnej Rady Harcerskiej
1922-25 - członkini Komendy Chorągwi Wileńskiej Żeńskiej
1926-27 - Naczelniczka Harcerek
1926-34 i 1936-39 - członkini Naczelnej Rady Harcerskiej
1928-35 - członkini Komendy Wołyńskiej Chorągwi Żeńskiej (p. Harcerek)
1929-33 - komendantka Hufca Harcerek w Krzemieńcu
1934-39 - kierowniczka Wydziału Programowego Głównej Kwatery Harcerek
1939-42 - komendantka Warszawskiej Chorągwi Harcerek
1942-44 - zastępczyni dowódcy Wojskowej Służby Kobiet Armii Krajowej

- autorka prac o harcerstwie: Skautki polskie. Zarys organizacyjny (1913), Czym są sprawności (1939) - autorka artykułów w Miesięczniku Instruktorek Harcerskich "Skrzydła"

Zginęła podczas Powstania Warszawskiego. Pochowana w Warszawie na Starych Powązkach, w głównej alei po lewej stronie.

Źródło papierowe: HSB/37/I
Źródło elektroniczne: https://pl.wikipedia.org/wiki/biografie_harcerskie.pl


Pajączek - polski edytor HTML, CSS, PHP, XTHML, JavaScript, RSS. Wbudowany FTP, galerie, wysiwyg, kursy!