top
logo

                                 Organizacja Pożytku Publicznego

Zajęło to trochę czasu, lecz kobiety sprawdziły się.
Przez cichą upartą determinację.

(Pam Brown)


Wieści z WAGGGS
rok 2017

 

22 lutego łączymy się myślami z 10 milionami dziewcząt-skautek, których wrażliwość na potrzeby innych jest podobna do naszej mimo, że wywodzimy się z różnych kultur i mówimy różnymi językami.
Jesteśmy dumne z tego, że jesteśmy harcerkami/skautkami i pragniemy dzielić się z innymi naszym doświadczeniem przynależności do światowego ruchu skautowego.
Zatem …
Zdobywajmy nowych przyjaciół

W 2017 roku WAGGGS zachęca do działań dzięki którym World Thinking Day rozprzestrzeni się w nowych środowiskach. Zaprośmy dziewczęta spoza organizacji do wspólnego z nami przeżywania harcerskiej przygody.
Dla upamiętnienia wspólnego z gośćmi świętowania zasadźmy drzewka symbolizujące nawiązanie nowych przyjaźni. Fotkę z tego wydarzenia umieśćmy na Twitterze #LetsGrow
(Uwaga! W krajach takich jak Polska, gdzie akurat przypada zima, drzewko można zasadzić w późniejszym terminie).
Jak co roku będziemy zdobywać plakietkę okolicznościową podejmując z drużyną wyzwania wspólne dla całego ruchu oraz zadania wymyślone przez nas.
image001
Zasady zdobywania plakietki World Thinking Day 2017 opisane są w pakiecie programowym na www.wagggs.org „WTD 2017 Grow Activity Pack
Z tego pakietu zadań wybierzmy takie, które będą inspirujące również dla „nie harcerek” i „zarażą” je bakcylem harcerstwa. Postarajmy się tak ułożyć program, aby był on ekscytujący dla zaproszonych dziewcząt. Aby chciały przyłączyć się do zdobywania razem z nami plakietki Dnia Myśli.
Zdobywanie plakietki połączone jest z poznawaniem – odkrywaniem WAGGGS – Światowej Organizacji Dziewcząt Skautek i Przewodniczek, która w tej grze występuje jako rozrastające się drzewo podzielone na 4 części: korzenie, pień, gałęzie i kwiaty/owoce.
Regulamin zdobywania plakietki wymaga, aby zrealizować co najmniej jedno z pakietu zadań przypisanych do każdej części „drzewa WAGGGS”.

Odkryj drzewo WAGGGS


Dziewczęta należące do skautingu są jak ziarno rozsiane po całym świecie, aby swoim dobrymi uczynkami zmieniać świat na lepsze.


002

Na drzewie WAGGGS kwiaty symbolizują skautki/harcerki. Owoce symbolizują instruktorki – dorosłe skautki/harcerki, odpowiedzialne obywatelki, które swoim zaangażowaniem wpływają na losy społeczności.

003

Gałęzie na drzewie WAGGGS to cechy i umiejętności przydatne w życiu – charakter, odpowiedzialność, kreatywność, umiejętność współpracy i komunikacji oraz obywatelskość. W ich stałym doskonaleniu pomocna jest metoda skautowa.

004


Korzenie organizacji skautowych są wspólne lecz rozwój umiejętności przydatnych w życiu wymaga adaptacji do kultury każdego kraju. Pień drzewa WAGGGS wskazuje na różnice potrzeb dziewcząt w 146 krajach świata i komunikuje konieczność dostosowania do nich form pracy.

005


Korzenie drzewa WAGGGS to dwa elementy łączące światowy ruch skautowy – wspólne wartości zawarte w Prawie i Przyrzeczeniu oraz unikalność metody skautowej.

 

Rady dla liderek/drużynowych

Pakiet programowy Dnia Myśli 2017 zawiera dwa rodzaje zadań:

  1. Propozycje zadań, jak pokazać wpływ działalności 10 milionów skautek na umacnianie przyjaźni między ludźmi oraz w jaki sposób środki zebrane podczas świętowania 22 lutego WAGGGS wykorzystuje dla rozwoju dziewcząt i kobiet na całym świecie.
  2. Propozycje zadań, jak przez cały rok pozyskiwać nowe członkinie ruchu skautowego, jak włączać do pracy drużyn dziewczęta spoza harcerstwa i jak rozszerzać ideę skautową.

Świętowanie Dnia Myśli
Najważniejsze, aby program imprezy dostosowany był do potrzeb uczestniczących w niej osób.
Trzeba przewidzieć kto skorzysta z naszego zaproszenia i uwzględnić także „nietypowych” uczestników, np. obcokrajowców i osoby nie w pełni sprawne. Dobrą praktyką w przygotowywaniu imprez otwartych jest współpraca z innymi organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.

  1. Należy odpowiednio wcześnie upowszechnić wiedzę na ten temat w lokalnym środowisku działania.
  2. Imprezę można zorganizować, np.: w szkole, w parku, w bibliotece publicznej, w klubie osiedlowym, w świetlicy sołeckiej …
  3. Każda harcerka powinna przyprowadzić swoją koleżankę „nie harcerkę”.
  4. Pamiętajmy o zbiórce symbolicznej 1 złotówki i przekazanie zebranych pieniędzy na Fundusz World Thinking Day.

"Złotówki" zebrane w Dniu Myśli przeznaczone są na wspieranie organizacji członkowskich WAGGGS, w tym na:

  • kształcenie liderek
  • doskonalenie programów dla dziewcząt tak, aby umożliwiały kształtowanie ich umiejętności i zdobywanie doświadczeń w sposób atrakcyjny i dostosowany do życia we współczesności
  • wspieranie globalnych kampanii przeciw przemocy
  • wspieranie unikalnych projektów takich, jak np. Free Being Me, Surf Smart

WAGGGS dziękuję wszystkim darczyńcom.
Dzięki Waszemu wsparciu tworzymy lepszy świat dla dziewcząt i młodych kobiet. Pomagamy im rozwijać własne możliwości i stawać się odpowiedzialnymi obywatelkami i agentkami zmieniania świata na lepsze.

www.wagggs.org | www.worldthinkingday.org
wtd@wagggs_world
#WTD2017 #LetsGrow


1 procent

Galeria

Odnośniki


bottom
top
Pozycjonowanie stron naszej fundacji wspiera Top Solutions

bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.