top
logo

                                 Organizacja Pożytku Publicznego

Zajęło to trochę czasu, lecz kobiety sprawdziły się.
Przez cichą upartą determinację.

(Pam Brown)


Wieści z WAGGGS
rok 2018

 

THINKING DAY 2018

Międzypokoleniowe spotkanie z okazji Dnia Myśli Braterskiej, które Fundacja Harcerek organizuje cyklicznie, w tym roku poświęcono problematyce języka.

Wybrany temat wpisuje się w dyskurs społeczny wokół zmian dotyczących roli języka. Zagadnienia etyczne, społeczne i polityczne z jakimi mamy do czynienia formułowane są w obrębie języka i właściwie więcej mówią o tym w jaki sposób posługujemy się językiem niż o samych zjawiskach. Nagle dostrzegamy, że oprócz swoich pięciu zmysłów: tego, że słyszymy, widzimy, dotykamy, wąchamy i smakujemy mamy jeszcze zdolność mówienia ów „szósty zmysł”. Ten, który oderwał nas od zmysłowej pewności Ja–Teraz–Tutaj i każe dostrzegać różnicę między faktami, a ekspresją językową, między tym co da się pokazać i tym co da się powiedzieć, między rzeczywistością a możliwością.

Pięknie ujął to Ludwig Wittgenstein: „Język jest labiryntem ścieżek. Przybywasz z jednej strony i orientujesz się w sytuacji; przybywasz do tego samego miejsca z drugiej i już się nie orientujesz.

Cały XX wiek to ciągłe zmaganie się z problematyką języka. Zajmowali się nią m. in.: Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein, Herbert Simon, Noam Chomsky, Marvin Minsky, Jan Łukasiewicz, Rudolf Carnap.

We współczesnej refleksji językowej nie ma miejsca na optymizm naukowy, na kontemplacyjny spokój wiary religijnej ani też spełnienie w twórczości poetyckiej, ciągle pojawiające się paradoksy, antynomie, sofistyczne pułapki itp. nie służą ukojeniu myślenia a raczej jego rozedrganiu.

Coraz częściej dociera do nas, że jesteśmy kształtowani nie tylko przez rzeczywistość nas otaczającą, ale również przez język jakim ona się nam objawia. Nowe trendy społeczne nazywane „po nowemu” tworzą „nowy świat” i wymuszają nowe rozumienie rzeczywistości. Kto nie chce się uczyć i podporządkować tej agresywnej tendencji „wypada z gry”. I tak powiększa się przepaść między „wtajemniczonymi”, którzy mają dostęp do informacji i potrafią się nią posłużyć i tymi bez dostępu poszerzającymi margines.

W sobotę 4 marca zagadnienia te zostały zaledwie dotknięte, być może skłonią uczestniczki spotkania do dalszych refleksji. Naszą „dyskusję o języku” wzbogacały rozmaite gry przygotowane przez harcmistrzynie – Izabellę Kurowską-Brandenburską i Elżbietę Karnafel-Wykę.


1 procent

Galeria

Odnośniki


bottom
top
Pozycjonowanie stron naszej fundacji wspiera Top Solutions

bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.